VALITAAN JUURI SINULLE OIKEA VAIHTOEHTO!

Kurssi-ilmoittautumiset ovat nyt avautuneet! Hinnat ja pakettivaihtoehdot löytyvät täältä.

Intensiivikurssi

Intensiivikurssillamme pääset syventymään pääsykoekirjallisuuteen valmentajamme ohjauksella. Lisäksi saat opiskeluusi vertaistukea muilta kurssille osallistujilta. Kurssimme onkin loistava tapa päästä käsittelemään pääsykoekirjallisutta tehokkaamin kuin yksin. Kurssiemme ryhmäkoot pidetään pieninä (max 25 hlöä), koska uskomme pienessä ryhmässä opiskelun olevan massaluentoja huomattavasti tehokkaampi tapa oppia.

Kurssiimme kuuluu 40 tuntia intensiiviopetusta. Yhdellä opetuskerralla opetusta pidetään 4 tuntia kerrallaan taukoineen. Tämän lisäksi kurssiin kuuluu ylimääräinen 2 tunnin palauteosio, jolla käsitellään kurssin lopussa järjestettävän harjoituspääsykokeen tulokset. Harjoituspääsykokeella simuloidaan oikeaa pääsykoetilannetta, jotta kurssilainen voi harjoitella ajankäyttöä ja myös henkisesti valmistautua oikeaan pääsykokeeseen. 

Etäkurssi

Etäkurssimme sopii sinulle, joka et pääsee syystä tai toisesta osallistumaan intensiivikurssillemme. Etäkurssit alkavat samaan aikaan intensiivikurssien kanssa ja se kestää noin 4 viikkoa. Kursseilla on viikottaiset aikataulut, mutta ajankäyttö yleisesti on joustavampaa ja tehtäviä on mahdollista tehdä omaan tahtiin. Kurssi toimii Moodle-alustalla, jonka kautta etävalmentajamme teettää kurssilaisilla tehtäviä ja antaa niistä tehtäväkohtaiset palautteet.

Materiaalipaketti

Materiaalipaketti on pääsykoekirjallisuudesta muodostettu itseopiskelumateriaali, johon on hahmoteltu pääsykoekirjallisuuden keskeisemmät opit, tehden näin kirjallisuuden kokonaisuudesta helpomman hahmottaa. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, joiden avulla voit tukea omaa oppimistasi, valitsit sitten pelkästään omatoimiopiskelun materiaalipaketin avulla tai ohjatun opiskelun valmennuskursseillamme. 

Tehoviikonloppu

Yliopistovalmennus järjestää tehoviikonloppuja politiikan tutkimukselle, logopedialle, sosiaalityölle ja sosiaalitieteille. Tehoviikonloppujen tarkoituksena on tarjota kurssilaisille apua jokaisen itse hankaliksi kokemissa seikoissa. Intensiiviopetuksen vuoksi ryhmäkoot pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Kurssi sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta.

YOV rajattu

Logopedia

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Sosiaalitieteet

Sosiaalityö

Hallintotiede

LOGOPEDIA

Auttoi jäsentelemään aihekokonaisuuksia ja pääsykokeen käyneiden kannalta tärkeimpiä asioita.

Opin ymmärtämään kirjojen asiat sekä liitettyä ne järkeviksi kokonaisuuksiksi päässäni.

On ollut ihana olla porukassa, jotka kaikki ovat kiinnostuneita samoista asioista kuin minä.

Logopedia

Yliopistovalmennus tarjoaa laadukasta valmennusta logopedian pääsykokeisiin valtakunnallisesti. Valmennuksen tarkoituksena on antaa hakijalle kattavat tiedot ja valmiudet pääsykokeen suorittamiseen. Valintakokeen päivämäärästä ja materiaaleista ilmoitamme heti tietojen varmistuttua.

Logopedian koulutusohjelma antaa valmiudet erilaisiin asiantuntijatehtäviin, ja logopediasta valmistuttuaan opiskelija voi anoa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. Puheterapeutit työskentelevät useimmiten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa sekä yksityissektorilla, mutta myös päiväkodeissa, erityiskouluissa ja kehitysvammahuollon eri toimipisteissä. Logopedian opiskelijoilla on myös hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun.

Yliopistovalmennuksen tarjoaman logopedian valmennuskurssin pituus on 40h, minkä lisäksi kurssiin sisältyy harjoituspääsykoe ja kahden tunnin palautekerta. Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 myös Logopedian Tehoviikonloppu –kurssin, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta sekä harjoituspääsykokeen. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankaliksi kokemiin seikkoihin.

Kurssit pidetään joko Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19A tai Turun ammattikorkeakoululla. Kurssin tarkemmat aikataulut ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallinen koe 14.5.2018 klo 9.00 – 12.00 Publicumin saleissa (Assistentinkatu 7)

Suullinen koe 5.6. – 7.6.2018 (kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä). Kutsut suulliseen kokeeseen lähetetään sähköpostitse viikolla 22.

Kirjallisessa kokeessa hakija vastaa monivalintakysymyksiin valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja intensiivikurssista antaa Milja: milja.liinanotko[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja intensiivikurssista antaa Milja: milja.liinanotko[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista antaa Iiris: 
iiris.yli-junnila[ät]
yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista antaa Iiris: iiris.yli-junnila[ät] yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja tehoviikonlopusta antaa Milla: milla.virtanen[ät]
yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja tehoviikonlopusta antaa Milla: milla.virtanen[ät] yliopistovalmennus.fi
POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI

Pidin erityisesti valtio-opin keskustelevasta ei-luentomaisesta opetuksesta. Pääsi itsekin miettimään juttuja.

Kurssi tarjosi rutiinia ja säännöllisyyttä ja materiaalit selittivät hyvin epäselväksi jääneitä asioita.

Kivaa vaihtelua yksin lukemiselle.

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Poliittisen historian ja valtio-opin valmennuskurssi valmentaa hakijaa Turun yliopiston politiikan tutkimuksen pääsykokeeseen. Pääaineiden pääsykokeet ovat yhdistyneet, joten pääsykokeessa opiskelijoiksi valitut alkavat opiskella politiikan tutkimusta ja ensimmäisen vuoden keväällä valitsevat toisen oppiaineista pääaineekseen. Valintakoemateriaalista ilmoitetaan heti kun ne ovat varmistuneet.  

Pääaineina poliittinen historia ja valtio-oppi valmistavat kutakuinkin samoihin työtehtäviin. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä esimerkiksi erilaisissa konsultointi-, hallinto-, suunnittelu-, tutkimus-, koulutus- tai viestintätehtävissä. Osa valmistuneista päätyy myöskin kansainvälisiin työtehtäviin. Valtiotieteilijöitä on perinteisesti sijoittunut erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla aloilla, joissa politiikan eri osa-alueiden tuntemus on tärkeää.

Valmennuskurssi sisältää 40 tuntia kontaktiopetusta, jonka lisäksi pidetään harjoituspääsykoe ja kahden tunnin mittainen palautekerta. Kurssi järjestetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Lemminkäisenkatu 30 tai Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A.  Kurssit järjestetään huhti –toukokuussa, tarkemmat aikataulut ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.  

Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 uutena kurssina Politiikan tutkimuksen Tehoviikonloppu –kurssin, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään pari viikonloppua ennen pääsykoetta. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankaliksi kokemiin seikkoihin.

Valintakoemateriaali julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018.

Valintakoe on keskiviikkona 23.5.2018 klo 10–15 Turun yliopistolla, Publicumin ja Educariumin luentosaleissa.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja intensiivikurssista ja materiaalipaketista antaa Ada: ada.salonen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja intensiivikurssista ja materiaalipaketista antaa Ada: ada.salonen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista ja tehoviikonlopusta antaa Erika: erika.kesala[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista ja tehoviikonlopusta antaa Erika: erika.kesala[ät]yliopistovalmennus.fi
SOSIAALITIETEET

Tehtävien tekeminen ryhmässä antoi uusia näkökulmia.

Ryhmäkoot ovat pieniä, mikä varmasti paransi opetusta.

Parasta oli paneutuminen asioihin, jotka itsenäisessä opiskelussa olisivat jääneet huomaamatta.

Kurssi auttoi ymmärtämään, miltä vastauksen tulisi näyttää kokeessa.

Sosiaalitieteet: sosiologia, taloussosiologia ja sosiaalipolitiikka

Yliopistovalmennus tarjoaa valmennusta Turun yliopiston sosiaalitieteiden valintakokeeseen. Pääsykoepäivämäärästä ja valintakoemateriaalista ilmoitetaan heti kun ne ovat varmistuneet.

Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja taloussosiologia on yhdistetty Turun yliopistossa yhteiseksi sosiaalitieteiden hakukohteeksi ja perusopinnoiksi. Opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Se tarkastelee sosiaalisia suhteita ja instituutioita, yhteiskunnan yksilöille tarjoamia toimintaedellytyksiä sekä näiden muutosta.

Taloussosiologia tarkastelee sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Oppiaineessa tutkitaan erilaisia taloudellisia toimintaympäristöjä ja niiden keskeisiä tunnuspiirteitä.

Sosiaalipolitiikka tutkii keskeisiä yhteiskuntateorioita, yhteiskunnallisten instituutioiden kehittymistä ja toimintaa eri maissa sekä erilaisia hyvinvointivaltiomalleja, niiden kehitystä ja kehityksen syitä.

Valmennuskurssi sisältää 40 tuntia lähiopetusta ja harjoitusvalintakokeen sekä kahden tunnin palautekerran. Lisäksi Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 uutena Sosiaalitieteiden tehoviikonloppu -kurssin, joka sisältää 16 h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään pari viikkoa ennen pääsykoetta. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankaliksi kokemiin seikkoihin.

Kurssit järjestetään Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A tai Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Lemminkäisenkadulla. Kurssien ajankohdat sijoittuvat huhti-toukokuulle, tarkemmat tiedot ja kurssien aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Valintakoemateriaali julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018.

Valintakoe on keskiviikkona 23.5.2018 klo 10–15 Turun yliopistolla, Publicumin ja Educariumin luentosaleissa.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Minna: minna.kuittinen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Minna: minna.kuittinen[ät]yliopistovalmennus.fi
SOSIAALITYÖ

Erityisesti valmentajan antamat tehtävät ja keskustelu tunneilla antoivat suurimman avun kokonaisuuden ymmärtämiseen.

Kurssi opetti suuntaamaan ajatukset oikeisiin kohtiin ja tarjosi muistisääntöjä ja hyviä esimerkkejä.

Sosiaalityö

Sosiaalityön tutkimuksen kohteina ovat sosiaalityön asiakkaat, menetelmät, toimintakulttuurit ja käytännön työprosessit. Koulutuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö.

Sosiaalityön opiskelijat työllistyvät pääsääntöisesti erittäin hyvin. Valmistuttuasi voit työskennellä mm. valtionhallinnossa, kuntien sosiaalitoimilla sekä erilaisissa yksityisissä järjestöissä ja organisaatioissa.

Yliopistovalmennuksen tarjoama valmennuskurssi sisältää 40 tuntia lähiopetusta ja harjoitusvalintakokeen sekä kahden tunnin palautekerran. Kurssi järjestetään Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A tai Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Lemminkäisenkadulla. Kurssin ajankohta sijoittuu huhti-toukokuulle mutta tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 uutena kurssina sosiaalityön tehoviikonlopun, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään pääsykoetta edeltävänä viikonloppuna. Tarkoituksena on pitää ryhmäkoko pienenä, jotta valmentaja pystyy keskittymään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan hankalaksi kokemiin seikkoihin.

Sosiaalityön valintakoe järjestetään tiistaina 22. toukokuuta klo 10.00–14.00. Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa valintakoeyhteistyöhön osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova.

Valintakoemateriaali: Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lunden, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus:Helsinki, sivut 1–147.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Sara: sara.seppala[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Sara: sara.seppala[ät]yliopistovalmennus.fi
HALLINTOTIETEET

Opetustehtävät olivat monipuolisia ja niitä oli sopiva määrä. Opettajan antama palaute auttoi kiinnittämään huomiota omiin virheisiin.

Harjoituspääsykokeet toivat rutiinia ja itsevarmuutta.

Palautteenanto oli hyvää ja sain sekä positiivista palautetta että vinkkejä kehittymiseen.

Kurssi auttoi sisäistämään ja ymmärtämään asiat paremmin, kun materiaali oli jaksotettu osiin.

Hallintotieteet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijoille innovatiivisia ja uusia näkökulmia hallinnon muuttuvien ulottuvuuksien tutkimiseen. Hallintotieteiden opiskelijat tutustuvat organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehittävät ymmärrystänsä hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa perehdytään julkisen ja yksityisen sektorin rajapintoihin ja niissä syntyviin uudenlaisiin toimintamalleihin ja asiantuntijarooleihin. Opintojen yhteydessä voi kehittää valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi ulkomailla suoritetun työharjoittelun tai vaihto-opintojakson aikana. Hallintotieteissä suoritetaan ensin laaja-alainen kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen opinnot maisterivaiheessa eriytyvät viiteen eri opintosuuntaan. Nämä opintosuunnat ovat ympäristöpolitiikka ja aluetiede; kunta- ja aluejohtaminen; julkinen talousjohtaminen; julkisoikeus sekä hallintotiede.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Tutkinto-ohjelmasta sijoittuneet ovat työllistyneet monipuolisesti muun muassa ministeriöiden, kunnallishallinnon ja aluekehittämisen tehtäviin, Euroopan unionin, kansainvälisten järjestöjen sekä yritysten palvelukseen.

Yliopistovalmennus järjestää etävalmennuskurssia Tampereen yliopiston hallintotieteiden tutkimusohjelmaan.

Valintakoe järjestetään tiistaina 29.5.2018 klo 10.00–14.00.

Valintakoeteos julkaistaan sähköisessä muodossa hallintotieteellisen alan yhteisillä verkkosivuilta osoitteessa www.hallintotieteet.fi 29.2.2018 mennessä.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Milla: milla.virtanen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Milla: milla.virtanen[ät]yliopistovalmennus.fi