VALITAAN JUURI SINULLE OIKEA VAIHTOEHTO!

Kurssi-ilmoittautumiset ovat nyt avautuneet! Hinnat ja pakettivaihtoehdot löytyvät täältä.

Intensiivikurssi

Intensiivikurssillamme pääset syventymään pääsykoekirjallisuuteen valmentajamme ohjauksella. Lisäksi saat opiskeluusi vertaistukea muilta kurssille osallistujilta. Kurssimme onkin loistava tapa päästä käsittelemään pääsykoekirjallisutta tehokkaamin kuin yksin. Kurssiemme ryhmäkoot pidetään pieninä (max 25 hlöä), koska uskomme pienessä ryhmässä opiskelun olevan massaluentoja huomattavasti tehokkaampi tapa oppia.

Kurssiimme kuuluu 40 tuntia intensiiviopetusta. Yhdellä opetuskerralla opetusta pidetään 4 tuntia kerrallaan taukoineen. Tämän lisäksi kurssiin kuuluu ylimääräinen 2 tunnin palauteosio, jolla käsitellään kurssin lopussa järjestettävän harjoituspääsykokeen tulokset. Harjoituspääsykokeella simuloidaan oikeaa pääsykoetilannetta, jotta kurssilainen voi harjoitella ajankäyttöä ja myös henkisesti valmistautua oikeaan pääsykokeeseen. 

Etäkurssi

Etäkurssimme sopii sinulle, joka et pääsee syystä tai toisesta osallistumaan intensiivikurssillemme. Etäkurssit alkavat samaan aikaan intensiivikurssien kanssa ja se kestää noin 4 viikkoa. Kursseilla on viikottaiset aikataulut, mutta ajankäyttö yleisesti on joustavampaa ja tehtäviä on mahdollista tehdä omaan tahtiin. Kurssi toimii Moodle-alustalla, jonka kautta etävalmentajamme teettää kurssilaisilla tehtäviä ja antaa niistä tehtäväkohtaiset palautteet.

Materiaalipaketti

Materiaalipaketti on pääsykoekirjallisuudesta muodostettu itseopiskelumateriaali, johon on hahmoteltu pääsykoekirjallisuuden keskeisemmät opit, tehden näin kirjallisuuden kokonaisuudesta helpomman hahmottaa. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, joiden avulla voit tukea omaa oppimistasi, valitsit sitten pelkästään omatoimiopiskelun materiaalipaketin avulla tai ohjatun opiskelun valmennuskursseillamme. 

Tehoviikonloppu

Yliopistovalmennus järjestää tehoviikonloppuja politiikan tutkimukselle ja logopedialle. Tehoviikonloppujen tarkoituksena on tarjota kurssilaisille apua jokaisen itse hankaliksi kokemissa seikoissa. Intensiiviopetuksen vuoksi ryhmäkoot pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Kurssi sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta.

YOV rajattu

Logopedia

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Sosiaalitieteet

Sosiaalityö

Hallintotieteet

LOGOPEDIA

Puheterapeutit työskentelevät useimmiten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa sekä yksityissektorilla, mutta myös päiväkodeissa, erityiskouluissa ja kehitysvammahuollon eri toimipisteissä.

Kirjallinen koe 14.5.2018 klo 9.00 – 12.00 Publicumin saleissa (Assistentinkatu 7)

Suullinen koe 5.–7.6.2018 (kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä). Kutsut suulliseen kokeeseen lähetetään sähköpostitse viikolla 22.

Kirjallisessa kokeessa hakija vastaa monivalintakysymyksiin valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta.

Auttoi jäsentelemään aihekokonaisuuksia ja pääsykokeen käyneiden kannalta tärkeimpiä asioita.

On ollut ihana olla porukassa, jotka kaikki ovat kiinnostuneita samoista asioista kuin minä.

Logopedia

Yliopistovalmennuksen tarjoaman intensiivikurssin pituus on 40h, minkä lisäksi kurssiin sisältyy suullinen harjoituskoe, harjoituspääsykoe ja kahden tunnin palautekerta. Intensiivikurssi järjestetään 27.3.-24.4. Uudenmaantullin kerhotalolla osoitteessa Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku.

Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 logopedian Tehoviikonlopun, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään Uudenmaantullin kerhotalolla 28.-29.4. klo 9-17.

Logopedian koulutusohjelma antaa valmiudet erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja logopediasta valmistuttuaan opiskelija voi anoa laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. 

Logopedian valintakokeen kirjallinen osuus 14.5.2018 klo 12 Turun yliopistolla Publicumin saleissa. Kirjallinen koe koostuu kokeessa aineistoon pohjautuvista monivalintakysymyksistä. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkoaineistoa. 

Suullinen osuus valintakokeesta järjestetään 5.-7.6.2018. Kukin hakija joutuu olemaan paikalla vain yhtenä päivänä. Kutsu suulliseen kokeeseen lähetetään sähköpostitse viikolla 22.

Kirjallinen koe on sama Turun, Helsingin ja Oulun yliopistoissa ja se pidetään samana ajankohtana. Kokeen voi suorittaa vain siinä yliopistossa, johon on hakenut, eikä koesuoritusta huomioida muissa yliopistoissa.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja intensiivikurssista antaa Milja: milja.liinanotko[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja intensiivikurssista antaa Milja: milja.liinanotko[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista antaa Iiris: 
iiris.yli-junnila[ät]
yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista antaa Iiris: iiris.yli-junnila[ät] yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja tehoviikonlopusta antaa Milla: milla.virtanen[ät]
yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja tehoviikonlopusta antaa Milla: milla.virtanen[ät] yliopistovalmennus.fi
POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI

Pääaineina valtio-oppi ja poliittinen historia valmistavat kutakuinkin samoihin työ-tehtäviin. Valtiotieteilijä voi löytää itsensä työskentelemästä esimerkiksi konsulttina, hallinnon tehtävissä tai asiantuntijana.

Valintakoe on keskiviikkona 23.5.2018 klo 10–15 Turun yliopistolla, Publicumin ja Educariumin luentosaleissa.

Poliittisen historian valintakoemateriaalina on poliittisen historian osuudessa seitsemän (7) artikkelia. Valtio-opin materiaalina on Maija Setälän Demokratian arvo (sivut 1-78 ja 103–210)

Pidin erityisesti valtio-opin keskustelevasta ei-luentomaisesta opetuksesta. Pääsi itsekin miettimään juttuja.

Kurssi tarjosi rutiinia ja säännöllisyyttä ja materiaalit selittivät hyvin epäselväksi jääneitä asioita.

Kivaa vaihtelua yksin lukemiselle.

Poliittinen historia ja valtio-oppi

Poliittisen historian ja valtio-opin intensiivikurssi sisältää 40 tuntia kontaktiopetusta, jonka lisäksi pidetään harjoituspääsykoe ja kahden tunnin mittainen palaute-kerta. Intensiivikurssit järjestetään 13.4.-9.5. Uudenmaan-tullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku. Kurssivalikoimassamme on kaksi intensiiviryhmää.

Yliopistovalmennus järjestää keväällä 2018 uutena kurssina Politiikan tutkimuksen Tehoviikonloppu –kurssin, joka sisältää 16h intensiivistä kontaktiopetusta. Tehoviikonloppu järjestetään 19.-20.5. Uudenmaankadulla klo 9-17.

Pääaineina poliittinen historia ja valtio-oppi valmistavat kutakuinkin samoihin työtehtäviin. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä esimerkiksi erilaisissa konsultointi-, hallinto-, suunnittelu-, tutkimus-, koulutus- tai viestintätehtävissä. Osa valmistuneista päätyy myöskin kansainvälisiin työtehtäviin. 

Politiikan tutkimuksen valintakoe on keskiviikkona 23.5.2018 klo 10-15 Turun yliopistolla Publicumin ja Educariumin luentosaleissa.

Poliittisen historian ja valtio-opin valintakokeessa poliittisen historian osuuden materiaalina on seitsemän (7) artikkelia, jotka löytyvät täältä. Valtio-opin valintakoemateraalina on Maija Setälän teos Demokratian arvo. Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Gaudeamus 2003 tai uudempi painos. Sivut 1-78 ja 103–210.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja intensiivikurssista ja materiaalipaketista antaa Ada: ada.salonen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja intensiivikurssista ja materiaalipaketista antaa Ada: ada.salonen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista ja tehoviikonlopusta antaa Erika: erika.kesala[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja etäkurssista ja tehoviikonlopusta antaa Erika: erika.kesala[ät]yliopistovalmennus.fi
SOSIAALITIETEET

Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja taloussosiologia on yhdistetty Turun yliopistossa yhteiseksi sosiaali-tieteiden hakukohteeksi ja perus-opinnoiksi. Opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen luku-vuoden kevätlukukaudella.

Valintakoe on keskiviikkona 23.5.2018 klo 10–15 Turun yliopistolla, Publicumin ja Educariumin luentosaleissa.

Sosiaalitieteiden valintakoemateriaalina on Antti Kujala & Mirkka Danielsbacka: ”Hyvinvointivaltion loppu. Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroisuus” (Tammi 2015), sivut 11–162 sekä kolme (3) artikkelia teoksesta Riitta Särkelä, Aki Siltaniemi, Päivi Rouvinen-Wilenius, Heikki Parviainen & Eija Ahola: ”Hyvinvointitalous” (Soste 2014). Artikkelit löytyvät sivuilta 37–44, 146–155 ja 200–209.

Artikkeliteos on saatavilla pdf-muodossa täältä.

Kurssien aikataulut

Etäkurssi

Intensiivikurssi

Tehtävien tekeminen ryhmässä antoi uusia näkökulmia.

Parasta oli paneutuminen asioihin, jotka itsenäisessä opiskelussa olisivat jääneet huomaamatta.

Kurssi auttoi ymmärtämään, miltä vastauksen tulisi näyttää kokeessa.

Sosiaalitieteet

Yliopistovalmennus tarjoaa pääsykoelukemisen tueksi monipuolista sosiaalitieteiden intensiivikurssia. 11.4.-7.5. järjestettävä 40 lähiopetustuntia sisältävä kurssi pidetään Uudenmaantullin kerhotilassa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku.

Sosiologia, sosiaalipolitiikka ja taloussosiologia on yhdistetty Turun yliopistossa yhteiseksi sosiaalitieteiden hakukohteeksi ja perusopinnoiksi. Opiskelijat valitsevat pääaineensa ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Taloussosiologia tarkastelee sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Sosiaalipolitiikka tutkii keskeisiä yhteiskuntateorioita, yhteiskunnallisten instituutioiden kehittymistä ja toimintaa sekä erilaisia hyvinvointivaltio-malleja.

Sosiaalitieteiden valintakoe on keskiviikkona 23.5.2018 klo 10–15 Turun yliopistolla Publicumin ja Educariumin luentosaleissa.

Sosiaalitieteiden valintakoemateriaalina on Antti Kujalan & Mirkka Danielsbackan kirjasta Hyvinvointivaltion loppu. Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroisuus (Tammi 2015) sivut 11–162 sekä kolme (3) artikkelia kirjasta Riitta Särkelä, Aki Siltaniemi, Päivi Rouvinen-Wilenius, Heikki Parviainen & Eija Ahola: ”Hyvinvointitalous” (Soste 2014).

Luettavat artikkelit ovat Harisalo, Risto: ”Hyvinvointivaltion kriittinen analyysi”, sivut 37–44, Sipilä, Jorma: ”Menestystarina hiipuu”, sivut 146–155 ja Möttönen, Sakari: ”Kansalaisyhteiskunta, talous ja hyvinvointivaltio”, sivut 200–209. Kirja on saatavissa pdf-muodossa täältä.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Minna: minna.kuittinen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Minna: minna.kuittinen[ät]yliopistovalmennus.fi

Kurssien aikataulut

Etäkurssi

Intensiivikurssi

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön tutkimuksessa korostuvat mm. sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen. Valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi valtionhallinnossa tai yksityisellä sektorilla.

Valintakoe järjestetään tiistaina 22.5.2018 klo 10–14.

Valintakoemateriaali: Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lunden, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus: Helsinki, sivut 1–147.

Kurssien aikataulut

Etäkurssi

Tehoviikonloppu

Erityisesti valmentajan antamat tehtävät ja keskustelu tunneilla antoivat suurimman avun kokonaisuuden ymmärtämiseen.

Kurssi opetti suuntaamaan ajatukset oikeisiin kohtiin ja tarjosi muistisääntöjä ja hyviä esimerkkejä.

Sosiaalityö

Yliopistovalmennus tarjoaa etäkurssia sekä tehoviikonloppua sosiaalityön valintakokeeseen valmistautumiseksi.

Sosiaalityön tutkimuksen painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Valmistuttuasi voit työskennellä mm. valtionhallinnossa, kuntien sosiaalitoimissa sekä yksityisellä sektorilla.

Sosiaalityön tehoviikonloppu järjestetään Turussa osoitteessa Uudenmaankatu 19 A 12.-13. toukokuuta kello 9-17.

Sosiaalityön valintakoe järjestetään tiistaina 22. toukokuuta klo 10–14. Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa valintakoeyhteistyöhön osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova.

Sosiaalityön materiaalina on Törrönen, Maritta & Hänninen, Kaija & Jouttimäki, Päivi & Lehto-Lunden, Tiina & Salovaara, Petra & Veistilä, Minna (toim.) 2016: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus: Helsinki, sivut 1–147.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Sara: sara.seppala[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Sara: sara.seppala[ät]yliopistovalmennus.fi

Kurssien aikataulut

Etäkurssi

Tehoviikonloppu

HALLINTOTIETEET
HALLINTOTIETEET

Hallintotieteistä valmistuneet ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Valintakoe järjestetään tiistaina 29.5.2018 kello 10–14. Pääsykoe on sama sekä Tampereen että Vaasan yliopistoissa.

Valintakoeteoksena toimii Governance III- Hallintaa ja yhteistyötä. Toim. Ilari Karppi, Kirsi Lehto ja Niina Mäntylä, joka on saatavissa osoitteessa https://www.hallintotieteet.fi/hakeminen/valintakoe/ 

Kirjan lisäksi kokeessa on koetilaisuudessa jaettuun aineistoon pohjautuva osuus.

Kurssien aikataulut

Etäkurssi

Palautteenanto oli hyvää ja sain sekä positiivista palautetta että vinkkejä kehittymiseen.

Kurssi auttoi sisäistämään ja ymmärtämään asiat paremmin, kun materiaali oli jaksotettu osiin.

Hallintotieteet

Yliopistovalmennus tarjoaa laadukasta etävalmennusta hallintotieteiden pääsykokeeseen. Valmennuksen tarkoituksena on antaa hakijalle kattavat tiedot ja valmiudet pääsykokeen suorittamiseen.

Yliopistovalmennus järjestää etävalmennuskurssia Tampereen ja Vaasan yliopistojen hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien pääsykokeisiin. Etäkurssin aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja haluttuja asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Tutkinto-ohjelmasta sijoittuneet ovat työllistyneet monipuolisesti muun muassa ministeriöiden, kunnallishallinnon ja aluekehittämisen tehtäviin, Euroopan unionin, kansainvälisten järjestöjen sekä yritysten palvelukseen.

Valintakoe järjestetään tiistaina 29.5.2018 kello 10–14. Pääsykoe on sama sekä Tampereen että Vaasan yliopistoissa.

Hallintotieteiden valintakoemateriaalina on Governance III- Hallintaa ja yhteistyötä. Toim. Ilari Karppi, Kirsi Lehto ja Niina Mäntylä. Teos on saatavilla osoitteessa https://www.hallintotieteet.fi/hakeminen/valintakoe/

Kirjaan nojautuvan osuuden lisäksi valintakokeessa on koetilaisuudessa jaettuun aineistoon pohjautuva osuus.

Kurssimanagerisi

Lisätietoja kurssista antaa Milla: milla.virtanen[ät]yliopistovalmennus.fi
Lisätietoja kurssista antaa Milla: milla.virtanen[ät]yliopistovalmennus.fi

Kurssien aikataulut

Etäkurssi